Poprawa insulinowrażliwości u osób z zespołem metabolicznym, u których wykonano przeszczep bakterii jelitowych od szczupłego dawcy

Kottee i współpracownicy wykazali, że przeszczep mikroorganizmów jelitowych od szczupłego dawcy polepsza insulinowrażliwość u otyłych osób z zespołem metabolicznym. Uzyskany efekt był jednakże przejściowy (do 6 tygodni po FMT) i uzależniony od różnorodności mikrobiologicznej w jelitach biorcy. Naukowcy wiążą zaobserwowany efekt ze zmianą w składzie mikroorganizmów kolonizujących jelita biorcy oraz obecnością w surowicy krwi określonych metabolitów.

Źródło:

Kottee RS, Levin E, Salojärvi J, i in. Improvement of Insulin Sensitivity after Lean Donor Feces in Metabolic Syndrome IS Driven by Baseline Intestinal Microbiota Composition. Cell Metabolism (2017): 26, 611-619

Reklamy