CASE STUDY: amatorski, seryjny przeszczep kału w chorobie afektywnej dwubiegunowej (video)

Ciekawy przypadek wyleczenia/remisji choroby afektywnej dwubiegunowej  za pomocą samodzielnie wykonywanego, seryjnego przeszczepu mikrobioty jelitowej (FMT).

Uwagi do filmu video: prezentowany sposób obróbki materiału do FMT jest bardzo amatorski i wpływa na obniżenie potencjalnej skuteczności FMT. Zarówno  kał, jak i jego dawca musi być przebadany pod względem wszelkich możliwych czynników zakaźnych, aby ograniczyć do minimum ryzyko objawów niepożądanych. Dawca musi być oczywiście bezwzględnie zdrowy – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Optymalnie, gdyby posiadał cechy korzystne z perspektywy biorcy…:).

Aktualnie w Kanadzie prowadzone jest badanie kliniczne, mające określić przydatność przeszczepu bakterii jelitowych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej.

Link:  http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03279224?term=Bipolar&recrs=abc&locn=canada&lupd_s=10/25/2016&lupd_d=360

Reklamy