Mikrobiota jelitowa kształtuje przepuszczalność bariery krew-mózg

Wykazano eksperymentalnie na myszach, że obecność fizjologicznego mikrobiomu jelit warunkuje ograniczenie przepuszczalności bariery krew-mózg, a w efekcie ochronę mózgu przed przenikaniem potencjalnie szkodliwych substancji z krwi. Z kolei u płodów myszy GF (ang. germ-free, czyli sterylnych) stwierdzono nie tylko łatwe przenikanie do mózgu znakowanych przeciwciał z krwioobiegu matki, ale i utrzymanie się owej przepuszczalności w toku ich dalszego życia.

Co ciekawe, przepuszczalność bariery krew-mózg u owych myszy GF skutecznie normowano za pomocą przeszczepu mikrobioty jelitowej od myszy z fizjologicznym mikrobiomem.

Zdaniem badaczy, uzyskane wyniki mogą dowodzić tego, że nasz mikrobiom jelitowy bierze udział w uszczelnieniu bariery krew-mózg przed narodzinami. Wspierają także wcześniejsze obserwacje, że mikrobiota jelit może wpływać na rozwój mózgu i jego funkcjonowanie.

Źródło:

V. Braniste, M. Al-Asmakh, C. Kowal, F. Anuar, A. Abbaspour, M. Toth, A. Korecka, N. Bakocevic, N. L. Guan, P. Kundu, B. Gulyas, C. Halldin, K. Hultenby, H. Nilsson, H. Hebert, B. T. Volpe, B. Diamond, S. Pettersson. The gut microbiota influences blood-brain barrier permeability in mice. Science Translational Medicine, 2014; 6 (263)

Reklamy