Znaczenie zaburzeń mikrobiomu jelit i układu odpornościowego w zespole przewlekłego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome, CFS)

Argumenty przemawiające za biologicznym podłożem zespołu chronicznego zmęczenia:

1. leczenie przeciwwirusowe skutkuje złagodzeniem objawów CFS, antybiotykowe – nie daje poprawy (potwierdzenie roli wirusów w chorobie) [1].

2. wyniki badań sugerują [2], że cząstki pochodzenia wirusowego (np. non-structural EBV-encoded protein) mogą przyłączać się do błon komórkowych, przenikać do wnętrza licznych narządów i wywoływać immunomodulacyjny efekt, który przypomina objawy kliniczne CFS

3. złagodzenie objawów klinicznych CFS po immunostymulantach (np. isoprinosine)

4. obraz immunologiczny w CFS:

upośledzenie funkcji komórek NK (niska cytotoksyczność komórek NK jako biomarker w CFS)

wzrost poziomu TNF-α

zmiany ilościowo-jakościowe w zakresie cytokin prozapalnych

5. rituximab ( przeciwciała monoklonalne przeciw antygenowi powierzchniowemu CD20 na limfocytach B) daje przejściowe złagodzenie objawów CFS, co świadczy o autoimmunologicznym podłożu CFS

6. hipoteza jelitowego pochodzenia autoimmunizacji w CFS [1] znajduje potwierdzenie w eksperymentalnych przypadkach leczenia CFS przy pomocy przeszczepu mikrobioty jelitowej (ang. FMT) [3]

7. badania eksperymentalne wykazały, że przewlekłe zapalenie jelit wywołane przez bakterie może skutkować chorobą neurologiczną, z bakteryjnym lipopolisacharydem w roli inicjatora produkcji przeciwciał reagujących krzyżowo z lipoproteinami gospodarza i czynnika etiologicznego stwardnienia rozsianego

8. około 92% pacjentów z CFS cierpi równolegle na zespół jelita drażliwego (ang. IBS) [1]

9. nasilenie objawów chorobowych ze strony przewodu pokarmowego koreluje z nasileniem przenikania bakterii przez barierę śluzówkową jelit [1]

10. zaawansowanie objawów zespołu przewlekłego zmęczenia koreluje z nasileniem przenikania bakterii przez barierę śluzówkową jelit [1]

11. Zaburzenie jakościowe mikrobiomu jelit: wzrost ilości bakterii z rodzajów Enterococcus i Streptococcus, wytwarzających kwas D-mlekowy; obniżenie liczebności bakterii z rodzajów Faecalibacterium i Bifidobacterium, wykazujących właściwości przeciwzapalne [3]

Źródło:

1. Navaneetharaja, N.;Griffiths, V.; Wileman, T.; Carding, S.R. A Role for the Intestinal Microbiota and Virome in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)? J. Clin. Med. 2016, 5(6), 55; doi:10.3390/jcm5060055

2. Lerner, A.M.; Beqaj, S. A paradigm linking herpesvirus immediate-early gene expression apoptosis and myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome. Virus Adapt. Treat. 2011, 3, 19–24.

3. Thurm, T.; Ablin, J.N.; Buskila, D. and Maharshak, N. Fecal Microbiota Transplantation for Fibromyalgia: A Case Report and Review of the Literature. Open Journal of Gastroenterology 2017, 7, 131-139. https://doi.org/10.4236/ojgas.2017.74015

Reklamy