CENNIK

Cena zabiegu przeszczepu mikrobiomu jelit waha się w granicach 500-1200 zł, w zależności od drogi podania i typu dawcy (dawca z naszego Rejestru Dawców bądź inny, np. krewny pacjenta).
Dawcą może być osoba z naszego Rejestru Dawców lub inna osoba, spełniająca kryteria kwalifikacji do bycia dawcą.