cennik

sposób podania przeszczepu bakterii jelitowych

cena

głęboki, retencyjny wlew doodbytniczy 

900 zł

przy użyciu gastroskopu

1100 zł

przy użyciu kolonoskopu

1200 zł

Aktualnie bazujemy wyłącznie na materiale biologicznym z własnego Banku Dawców.

Reklamy